Góp Ý & Khiếu nại

Chào các tình yêu!

Nếu trong quá trình sử dụng Mytag, các bạn có những góp ý & khiếu nại xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua mail sangracer@gmail.com .

Chúng tôi luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe các bạn như: thêm tính năng, thêm liên kết mạng xã hội khác.v.v...

Cre: Sang Phan

Last updated on: 19 Tháng 7, 2021